Соціально-психологічна служба школи

Соціально-психологічна служба школи

В основу діяльності психологічної служби закладено Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99. № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009р. № 616),Концепцію розвитку психологічної служби системи освіти на період до 2012року та інші нормативно-правові документи, що визначають діяльність практичних психологів та соціальних педагогів.

В умовах сучасної освіти все більше актуальності набуває психологічне супроводження навчально-виховного процесу. Головною і основною метою роботи психологічної служби є збереження і розвиток психічного здоров’я учня в рамках системного підходу.

Тісна співпраця психолога та педагогів є запорукою ефективності та своєчасності виховних впливів.

Пріорітетними напрямками діяльності психологічної служби є:

 • психосоціальний супровід формування професійної свідомості в учня та допомога в становленні його як майбутнього працівника;
 • попередження та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі: вживання наркотичних речовин, важковиховуваності, насилля, суіцидальної поведінки тощо.(соціометричні дослідження в колективах; корекційно-відновлювальна робота;
 • формування позитивного психологічного клімату в учнівському колективі;
 •  психологічне консультування педагогів, класних керівників, , батьків);
 • психосоціальний супровід правовиховної роботи, профілактика девіантної поведінки, правопорушень (з’ясування мотивів девіантної поведінки; індивідуальні бесіди; обговорення ситуацій в учнівській групі; психокорекція; проведення консультацій з вибору відповідних виховних заходів);
 • соціально-психологічна допомога та підтримка особистості що опинилась в кризовій ситуації;
 • робота з обдарованими учнями;
 • соціальний та психологічний  супровід категорії учнів, які опинились в складних життєвих обставинах, учнів з особливими потребами, дітей трудових мігрантів та категорії соціально-незахищених;
 • психологічний супровід розвитку особистості;
 • психосоціальний супровід превентивного виховання, орієнтація учнів на здоровий спосіб життя (профілактика тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, СНІДу: за програмами “Діалог”, “Школа проти СНІДу”);
 • соціальний супровід організації дозвілля учнівської молоді на рівні навчального закладу;
 • психологічна підтримка педагогів (психологічне консультування, психологічна підтримка у складних життєвих ситуаціях).
 • участь у роботі з ради профілактики правопорушень.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!